Aneks A do rozdziału Rolnictwo

Majątki ziemskie powyżej 100 ha w powiatach pińczowskim i stopnickim – rok 19231

 

Właściciel

Narodowość i wyznanie

1 – polska, katol.

2 – polska, mojż.

3 – ros, prawosł.

Folwark

Całkowity obszar (orne, lasy, wody, nieużytki) 

ha

przemysł,

serwituty, parcelacja

Powiat pińczowski
(gminy, które weszły w skład powiatu buskiego w latach 1939 – 1945)

Aleksander Wielopolski

1

Chroberz i Kozubów, gm. Chroberz

6115

tartak parowy, serwituty leśne

Mozgawa, Aleksandrów, gm. Chroberz

6008

 

Młodzawy Duże. gm. Chroberz 

652,5

 

Krzyżanowice i Leszcze, gm. Zagość

1017

 

Bugaj, gm. Chroberz

364

 

Kopernia, gm. Pińczów

500

 

Nieprowice, Rudawa, gm. Złota

1111

serwituty leśne

Teresów, gm. Chroberz

247

 

Stradów, gm. Chroberz

165

 

Włochy, gm. Pińczów

298

 

Pasturka, gm. Pińczów

240

 

Folwark Podmiejski, gm. Pińczów

65

browar

Sukcesja po Antonim Sulimierskim

1

Skorocice i Aleksandrów, gm. Chotel

558

 

Sukcesja po Ludwiku Dembińskim2

1

Góry, gm. Góry

1594

cegielnia

Polichno, gm. Góry

191

 

Wymysłów, Terczyn, gm. Góry

439

 

Michałów, gm. Góry

1799

młyn wodny

Podlesie, gm. Góry

205

 

Stanisław Dymek 

1

Szyszczyce, gm. Góry

308

 

Sukcesja po Jakubie Telix

2

Brzeście, gm. Pińczów

284

 

Sukcesja po Janie Oleszczyku

1

Chrabków, gm. Pińczów

194

 

Jan Tłuchowski

1

Kije, gm. Kliszów

394

 

Sukcesja po Pawle Górskim

1

Kliszów, gm. Kliszów

1271

 

Piotr Budko

3

Samostrzałów, gm. Kliszów

273

serwituty pastwiskowe, wyjechał do Rosji przed wojną 1914

Sukcesja Imberga

2

Hajdaszek, gm. Kliszów

250

 

Szlama Chorowicz

2

Czechów, gm. Kliszów

178

serwituty pastwiskowe

Bronisław Wesołowski

1

Złota, gm. Złota

770

 

Niegosławice, gm. Złota 

343

 

Lubowidz, gm. Złota

86

 

Graby, gm. Złota

108

 

Biskupice, gm. Złota

400

 

Jan Jastrzębski

1

Jurków, gm. Złota

1300

 

Chochół, gm. Chotel

157

 

Koniecmosty Poduchowne, gm. Chotel

40

 

Maria Julia Ponińska

1

Żurawniki, gm. Złota

350

 

Powiat stopnicki

Zofia Łuniewska

1

Gnojno, gm. Gnojno

540

tartak czynny, serwituty leśny i pastwiskowy

Józef Myśliwiec

1

Wola Bokrzycka, gm. Gnojno

108

 

Andrzej Lis, Stanisław Jakubik

1

Janowice, gm. Gnojno

144,5

serwituty leśny i pastwiskowy

Wolf Wegmajster i Cyrla

2

Kołaczkowice, gm. Szczytniki

168

serwituty leśny i pastwiskowy

Stanisław Krzciuk

1

Szczytniki, gm. Szczytniki

166

 

Bogdan Winnicki 

1

Skrobaczów, gm. Szczytniki

447

serwituty leśny i pastwiskowy

Abram Najman i s-ka

2

Kuchary, gm. Szczytniki

202,5

serwituty leśne

Wacław Tarło

1

Strzałków, gm. Szczytniki

293

 

Jan Targowski

1

Topola, gm. Szczytniki

232,3

gorzelnia, młyn parowy – czynny

Zofia Nowakowska

1

Szaniec, gm. Szaniec

155

młyn wodny – czynny

Stanisław Kulesza

1

Skorzów, gm. Szaniec

112

serwituty pastwiskowe

Ludwik Lech

1

Słabkowice, gm. Szaniec

135

młyn wodny – czynny

Kazimierz Linowski

1

Smogorzów, gm. Pęczelice

398,8

 

Franciszek Łącki

1

Piasek Mały, gm. Pęczelice 

297,7

 

Henryk Wysocki

1

dobra Grabki, gm. Grabki

1217,7

gorzelnia, cegielnia – czynna

Głuchów, gm. Potok

722

tartak parowy – czynny

Maria Kalinkowa

1

Bosowice, gm. 

432

 

Paweł Popiel

1

Kurozwęki, gm. Kurozwęki

2357

młyn wodny, tartak – czynne

Maria Popielowa 

1

Kotuszów, gm. Kurozwęki

974

 

Sukcesja Zarańskiego

1

Zielonki, gm. Pawłów

168

 

Stanisław Patek

1

Radzanów, gm. Radzanów

206

młyn wodny – czynny, serwituty pastwiskowe

Antoni Zakrzewski

1

Łatanice, gm. Radzanów

318

 

Sukcesja Mendla Fürstenberga

2

Budzyń, gm. Radzanów

250

 

Wacław Bronikowski

1

Gadawa, gm. Radzanów

237

 

Róża Radziwiłłowa

1

Łubnice, gm. Łubnice

2243

 

Sichów, gm. Oględów

387

 

Niziny-Krzczonowice, gm. Oględów

862

 

Grzybów, gm. Oględów

251

 

Zborówek, gm. Pacanów

277

 

Słupia Wielka, gm. Pacanów

947

 

Karsy Małe, gm. Pacanów

391

 

Słupiec, gm. Pacanów

590

serwituty leśne

Karsy Małe, gm. Pacanów

365

cegielnia – czynna, serwituty pastwiskowe

Rzędów, gm. Tuczępy

373,3

 

Spółka Akcyjna Hodowli Nasion “Udycz”

 

Kwasów, gm. Oleśnica

228,5

serwituty pastwiskowe, stacja hodowli nasion selekcyjnych

Wacław Jezierski

1

Klempie Górne, gm. Oleśnica

146,4

 

Andrzej Walchnowski

1

Zborów, gm. Zborów

388,5

serwituty leśne i pastwiskowe

Adam Remiszewski

1

Zagórzany, gm. Zborów

196,5

 

Jan Gielniewski i s-ka

1

Rzegocin, gm. Zborów

268

 

Michał Kozieł

1

Zagajów, gm. Zborów

199,5

 

Karolina Zarańska

1

Szczeglin, gm. Wolica

162

stacja hodowli nasion “Granum”

serwituty pastwiskowe

Dobrów, gm. Tuczępy

549,8

serwituty pastwiskowe

Brzozówka, gm. Tuczępy

439,8

 

Jan Gołębiowski

1

Tuczępy, gm. Tuczępy

327

 

Zofia Bronikowska

1

Nieciesławice, gm. Tuczępy

319,5

 

Andrzej Bronikowski

1

Januszkowice, gm. Tuczępy

131,5

 

Zygmunt Kamocki

1

Wierzbica, gm. Tuczępy

233

 

Sukcesja Ludwika Krąkowskiego

1

Badrzychowice, gm. Grotniki

225

serwituty leśne

Icek Malec i spółka 

2

Góki, gm. Grotniki

480

serwituty pastwiskowe

Jan Dąbrowski

1

Maleszowa, gm. Maleszowa

250

 

Abram i Ojzer Strauch

2

Celiny, gm. Maleszowa

250

 

Jakub Rafałowicz

2

Chomentówek, gm. Chmielnik

180

 

Antonina i Henryk Tańscy

1

Łagiewniki, gm. Chmielnik

590

 

Napoleon Olszański

1

Śladków Duży, gm. Chmielnik

280

gorzelnia – czynna

Michał Popiel

1

Wójcza, gm. Wójcza

1120

gorzelnia

Przypisy

  1. Na podstawie: Edyta Majcher-Ociesa, Mieczysław B. Markowski (oprac.), Dobra ziemskie w województwie kieleckim według spisów z roku 1923 i 1925. Kielce 2014, tabela 1.
  2. Folwark Góry w roku 1930 był w posiadaniu  Józefa Dembińskiego. Józef Dembiński był wielokrotnie wybierany na prezesa wojewódzkiego Związku Ziemian.  Po zajęciu kraju przez Niemców został już w październiku 1939 aresztowany i osadzony w więzieniu w Rzeszowie. Został zwolniony wiosną  1940 roku. Rok później jego majątek został przejęty przez zarząd niemiecki a właściciel usunięty.