Współpraca

Co i rusz stwierdzam, że obraz opisywanych w tej monografii zjawisk, zdarzeń i ludzi byłby pełniejszy gdybym miał więcej materiału. Jestem przekonany, że on jest. Gdzieś tam rozproszony po ludziach. Mogą to być stare dokumenty, fotografie, listy, wspomnienia, choćby tylko odręcznie spisane.
W niektórych zagadnieniach “dochodzę do ściany”. I choćbym, nie wiem jak, usiłował drążyć, opis pozostaje – w moim odczuciu – niekompletny.
Pragnę oddalić zarzut wobec siebie samego w przyszłości, że zaniechałem zwrócenia się o pomoc w tworzeniu tej monografii.
Tak zatem, jeśli ktokolwiek mógłby wesprzeć mnie w pisaniu tej pracy, to uprzejmie proszę o wiadomość na adres covarnic@outlook.com.
Deklaruję solennie, że każdemu wkładowi uwzględnionemu w monografii towarzyszyć będzie imienne wskazanie na osobę, która ten wkład wniosła.
RS