Ostatnie aktualizacje

19.12.2021

W rozdziale Kościół, w podrozdziale Parafie, księża i zakony w powiecie buskim w latach 1939-1945, w sekcji Dekanaty i parafie  punkt Parafia Biechów pw. Wszystkich Świętych.

20.12.2021

W rozdziale Kościół podrozdział Straty materialne Kościoła.

21.12.2021 W rozdziale Kościół, w podrozdziale Parafie, księża i zakony w powiecie buskim w latach 1939-1945, w sekcji Dekanaty i parafie  punkty Parafia Strożyska pw. Wszystkich ŚwiętychParafia Zborówek pw. Świętych Idziego Opata i Mikołaja Biskupa Wyznawcy, Parafia Nowy Korczyn pw. Trójcy ŚwiętejParafia Ostrowce pw. Św. Jana Chrzciciela.
1.1.2022

W rozdziale Kościół podrozdział Polityka okupanta niemieckiego wobec Kościoła Katolickiego w Polsce.

15.3.2022

W rozdziale Kościół, w podrozdziale Parafie, księża i zakony w powiecie buskim w latach 1939-1945 ukończone wszystkie dekanaty w sekcji Dekanaty i parafiechmielnickipacanowskipińczowskiskalbmierskistaszowskistopnicki i wiślicki.

16.3.2022

W rozdziale Kościół, w podrozdziale Parafie, księża i zakony w powiecie buskim w latach 1939-1945 sekcja Kapłani z innych diecezji.

18.3.2022

W rozdziale Kościół podrozdział Działalność charytatywna i społeczna Kościoła.

19.6.2022

W rozdziale Kościół, w podrozdziale Parafie, księża i zakony w powiecie buskim w latach 1939-1945, w sekcji Duchowieństwo zakonne – Zgromadzenia zakonne żeńskie.

1.7.2022

W rozdziale Kościół podrozdział Zaangażowanie duchowieństwa w konspiracji, a w nim sekcje: Kościół a ruch oporu Pomoc polskiego duchowieństwa katolickiego dla Żydów.

11.7.2022

W rozdziale Kościół, w podrozdziale Parafie, księża i zakony w powiecie buskim w latach 1939-1945, w sekcji Duchowieństwo zakonne – Zgromadzenie Ojców Reformatów (klasztory w Pińczowie i Stopnicy).