Ostatnie aktualizacje

15.3.2022

W rozdziale Kościół, w podrozdziale Parafie, księża i zakony w powiecie buskim w latach 1939-1945 ukończone wszystkie dekanaty w sekcji Dekanaty i parafiechmielnickipacanowskipińczowskiskalbmierskistaszowskistopnicki i wiślicki.

16.3.2022

W rozdziale Kościół, w podrozdziale Parafie, księża i zakony w powiecie buskim w latach 1939-1945 sekcja Kapłani z innych diecezji.

18.3.2022

W rozdziale Kościół podrozdział Działalność charytatywna i społeczna Kościoła.

19.6.2022

W rozdziale Kościół, w podrozdziale Parafie, księża i zakony w powiecie buskim w latach 1939-1945, w sekcji Duchowieństwo zakonne – Zgromadzenia zakonne żeńskie.

1.7.2022

W rozdziale Kościół podrozdział Zaangażowanie duchowieństwa w konspiracji, a w nim sekcje: Kościół a ruch oporu Pomoc polskiego duchowieństwa katolickiego dla Żydów.

11.7.2022

W rozdziale Kościół, w podrozdziale Parafie, księża i zakony w powiecie buskim w latach 1939-1945, w sekcji Duchowieństwo zakonne – Zgromadzenie Ojców Reformatów (klasztory w Pińczowie i Stopnicy).

3.3.2023

W rozdziale Gospodarkaw podrozdziale Finanse nowa sekcja Banki, samorządowe kasy oszczędności i spółdzielnie kredytowe.

7.3.2023

W rozdziale Gospodarkaw podrozdziale Finanse nowa sekcja W rozdziale Gospodarkaw podrozdziale Finanse nowa sekcja Podatki i administracja skarbowa.

29.10.2023

W rozdziale Gospodarkanowy podrozdział Transport z sekcjami: Transport drogowyTransport kolejowyTransport rzeczny.